Disclaimer

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De eigenaar van deze website is

BeauNoir, Advocaat De Backerstraat 66A, 9450 Denderhoutem

Ondernemingsnummer BE 0634 932 009

E-mail: info@beaunoir.be

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. BeauNoir behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. BeauNoir kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

BeauNoir probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

BeauNoir weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. BeauNoir verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

4. Derde partijen

U kan via de website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat BeauNoir hier geen deel van uitmaakt en dat u BeauNoir niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden. De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. BeauNoir kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat BeauNoir akkoord gaat met de inhoud en BeauNoir vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partijen.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van BeauNoir. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van BeauNoir.

6. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen. 

7. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder de Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Dendermonde.